NOTA LEGAL


CONDICIONS GENERALS

El domini www.eltros.es és propietat de la societat limitada “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L., amb CIF A63397095, i amb domicili a Avinguda Madrid 135, 2n 1a, 08028 Barcelona (Espanya).


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a accedir a alguns dels serveis que “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L.” ofereix a través del web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer de “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L.” amb la finalitat de poder gestionar la relació professional i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot enviar un correu electrònic a cigdat@gmail.com


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L.” i ha estat desenvolupada per el dissenyador web Mark Solé amb el suport de Marta Solé. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") són propietat exclusiva de “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L”, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per “CONSULTORIA I GESTIÓ D’ACTIVITATS TÈCNIQUES S.L.”. EL TROS és una marca registrada en la oficina espanyola de patents i marques, amb nombre de registre 3.558.450 en la classe 29 (oli d’oliva).