Les olives que s'obtenen a la finca EL TROS són de la varietat ARBEQUINA, la més abundant a Catalunya. La nostra oliva alberquina està adaptada a la climatologia i a la terra del municipi de Castelló de Farfanya, comarca de la Noguera, Lleida, Comunitat Autònoma de Catalunya (Espanya). L'extensió del cultiu en aquest municipi és d'aproximadament 50Ha, essent la producció en un any normal d'1,2 milions de quilograms d'olives, que produeixen uns 200.000 litres d'oli verge extra.


Les olives es recullen en el punt òptim de maduració. A la pràctica és quan la major part dels “fruits” estan canviant el color, del verd al negre. S'han de recollir manualment i/o directament de l'arbre. També és molt important que les olives siguin transportades durant el mateix dia al molí, amb l'objectiu d'elaborar l'oli immediatament. En el cas de l'oli d'oliva EL TROS, entre el procés de recollida, transport i elaboració transcorren un màxim de cinc hores.
Al molí de Castelló de Farfanya les olives es transformen en oli, s'aplica la màgia de les coses senzilles. D'un arbre dur, capaç de créixer en terres molt aspres, neix un magnífic líquid daurat i pur. De fet, l'oli no és més que el suc de l'oliva, però aconseguir-lo exigeix que el “fruit” sigui extret poc després d'haver sigut recollit de l'arbre. Hem de tenir en compte que les olives contenen aigua (que amb el temps fermentarà) i àcid oleic (que amb el temps s'oxidarà). La més petita alteració de l'oliva afectarà al sabor i a la qualitat de l'oli.

Amb les millors olives s'obté el millor oli. Nosaltres rebutgem les olives massa madures, les aixafades, les encara molt verdes i les recollides del terra.
La qualitat d'un oli depèn en gran mesura del procés de producció. Els processos als que es sotmeten les olives d'EL TROS quan arriben al molí són els següents:


 • La Trituració: al molí les olives s'esbandeixen amb aigua neta i després es molen mitjançant un sistema triturador mecànic.

 • La Mescla: la pasta resultant de la trituració es remou mitjançant rotació de medis mecànics d'acer inoxidable per unir les gotes petites d'oli amb les més grans i ser més fàcil la separació de l'oli de la pasta de l'oliva. Aquesta operació es realitza a màxim 27ºC.

 • L'Extracció: l'obtenció de l'oli s'aconsegueix mitjançant el centrifugat de la pasta procedent de la mescla. El centrifugat de la pasta generada de les olives arbequines procedents de la finca EL TROS es realitza a temperatura ambient (entre 18ºC i 24ºC). Gabriel Alsina determina d'acord amb la seva experiència, les condicions del centrifugat: la velocitat i el cabal màssic. L'aspecte de la mescla el centrifugat a és bàsica per obtenir l'extracció desitjada, encara que així es renuncií a un percentatge del rendiment que generalment no supera el 18%.


Decàleg per a l’Obtenció de l’Oli


La missió de tots els qui estem al voltant del nostre oli d'oliva verge extra és aconseguir sempre un oli d'oliva d'alta qualitat.

Les oliveres de varietat arbequina de la finca EL TROS van ser renovades l'any 2008, i al terreny, que disposa de rec gota a gota, s'hi apliquen els següents processos durant el seu cicle biològic: a la primavera i a la tardor, llaurat de fins a 25 cm de profunditat, tractaments antiparàsits preventius i podes puntuals per renovar la fusta i per aconseguir un creixement de l'olivera de forma equilibrada.
L'oli d'oliva verge extra EL TROS compleix amb el Decàleg per l'Obtenció d'Oli d'Oliva Verge de Qualitat que s'exposa a continuació.


 1. L'oliva és un fruit i com a tal s'ha de tractar.

 2. Controlar adequadament les plagues i malalties de l'olivera.

 3. Recol•lectar i transportar el “fruit” amb cura, separant les del terra de les de l'arbre.

 4. Classificar, separar i processar el “fruit” segons qualitats i varietats.

 5. No barrejar les olives recollides del terra amb les dels arbres.

 6. Emmagatzemar les olives una vegada classificades, segons les varietats i les qualitats.

 7. Processar a ritmes i temperatures adequades.

 8. Mantenir l'oli obtingut en dipòsits ceràmics o d'acer inoxidable a temperatures adequades.

 9. Netejar. La falta d'higiene impossibilita la qualitat.

 10. Augmentar la cultura entorn l'oli d'oliva.Algunes propietats del nostre oli


L'olivera no perd les fulles a la tardor sinó que les conserva i només les canvia cada dos o tres anys. El cicle biològic comença a la primavera amb el brot de les primeres flors. En condicions normals, 100 flors donen lloc entre 1 i 5 olives. L'obertura de les flors arriba amb temperatures pròximes als 18 graus. Les primeres olives són verdes, i conforme arriba el fred van madurant i s'ennegreixen. Entre octubre i novembre solen assolir el punt de maduració. Generalment, a la nostra finca les olives ja estan en condicions de ser recollides a finals d'octubre.


Per garantir la qualitat de l'oli d'oliva verge extra EL TROS, a més de cuidar amb cura i meticulositat tot el procés d'elaboració, des de la recollida de l'oliva a l'envasat, es realitza un rigorós control de les seves propietats.


 • Índex d'acidesa. Indica la presència d'àcids grassos lliures, conseqüència de petites alteracions dels triglicèrids. En el cas de l'oli d'oliva verge extra, l'índex d'acidesa ha de ser com a màxim del 0,8% expressat com àcid oleic. En el cas del nostre oli d'oliva verge extra EL TROS aquest índex és inferior al 0,2%.

 • Els àcids grassos més abundants en la composició de l'oli d'oliva són els àcids grassos monoinsaturats, entre el que destaca l'àcid oleic, que és l'indicador de qualitat més saludable, ja que afavoreix el sistema cardiovascular i té un gran poder antioxidant. A l'oli EL TROS assoleix valors propers al 72%, quan el valor estàndard està entre el 70% i el 75%. Els àcids grassos saturats representen en el nostre oli entre un 10% i un 15% i els àcids poliinsaturats aproximadament varien entre el 8,5% i el 10%.

 • L'àcid oleic està present a l'oli d'oliva en percentatges variables depenent de, principalment, la varietat de l'oliva. és un greix valorat no només per les seves propietats saludables, sinó també per les seves avantatges culinàries, ja que resisteix millor les altes temperatures que es produeixen al fregir, és més estable, es descomponen més lentament i s'impregna menys greix als aliments. D'aquesta manera, els aliments fregits amb oli d'oliva EL TROS resulten menys calòrics, ja que contenen menys quantitat de greix.  Pujar